UWAGA!! RUSZA NOWA EDYCJA KONKURSU GRANTOWEGO. W TERMINACH DO 15 KWIETNIA 2017 ROKU CZEKAMY NA WASZE FILMY Z POMYSŁAMI.
PONIŻEJ REGULAMIN. W RAZIE JAKICHKOLWIEK PYTAŃ - JESTEŚMY DO WASZEJ DYSPOZYCJI!
edyta.oldak@wwarszawie.org.pl
my@wwarszawie.org.pl

 

Kto może ubiegać się o dotację?

Żeby wziąć udział w programie musicie:
1. Stworzyć grupę osób (minimum 3 osoby) złożoną z młodzieży w wieku gimnazjalnym albo ponadgimnazjalnym.
2. W grupie nie może być osób ze Szkół Podstawowych.
3. W grupie mogą być osoby dorosłe, jednak ich liczba nie może przekroczyć 50%-towego składu całej grupy (np. w grupie 8-osobowej, dorosłych może być do 4 osób).
4. Możecie być grupą znajomych z podwórka (nieformalna grupa młodzieży) albo możecie stanowić bardziej formalną grupę (szkolne koło zainteresowań, drużyna harcerska).
5. Poprzedni finaliści mogą przystępować po raz kolejny do konkursu przy warunku rozliczenia poprzednich projektów.
6. Grupa młodzieży może maksymalnie trzykrotnie zostać finalistami programu grantowego.
7. Nie udzielamy dofinansowań projektom, które uzyskały już dofinansowanie w innych projektach grantowych realizowanych przez innych operatorów.

W jaki sposób można uzyskać dotację?

KROK PIERWSZY: Prześlij nam swój film o pomyśle.
Podstawą, jaką musicie spełnić, aby ubiegać się o dofinansowanie, jest wysłanie na adres mailowy edyta.oldak@wwarszawie.org.pl lub my@wwarszawie.org.pl krótkiego filmiku, w którym mówicie nam o swoim pomyśle. Filmik możecie nakręcić telefonem komórkowym, przy użyciu najprostszych, dostępnych narzędzi.
PAMIĘTAJ! Nie będziemy oceniać jakości artystycznej filmu ale Wasz pomysł!|

Uwaga! W tym roku prosimy o dołączenie wypełnionego krótkiego formularza. Link do pobrania formularza.

Filmy z pomysłami wysyłać będzie można w następujących terminach:
08.09.2016 - 07.10.2016
05.12.2016 - 04.01.2017
06.02.2017 - 06.03.2017
20.03.2017 - 15.04.2017


KROK DRUGI: Ocena komisji konkursowej
Wasze filmy, pomysły oceni komisja konkursowa składająca się z 5 osób. Decyzje o tym, które wnioski dostaną dotacje, będą zapadać na jednym posiedzeniu. Po każdym posiedzeniu komisja sporządzi protokół, w którym zapisane zostaną
uzasadnienia podjętych postanowień. Jakimi kryteriami będzie kierowała się komisja przy podejmowaniu decyzji?

Od pomysłów oczekujemy:

  • Tego, żeby Wasz pomysł wynikał z potrzeb nie tylko Waszej grupy, ale innych mieszkańców lub użytkowników przestrzeni, której pomysł dotyczy.
  • Tego, żeby rozwijał Was społecznie oraz pomagał Wam i Waszym rówieśnikom w aktywnym, społecznym i twórczym spędzaniu czasu.
  • Dobrze by było aby pomysł był uniwersalny (ponad pokoleniowy i żeby nie był barierą dla osób z niepełnosprawnościami). Wiemy że nie zawsze jest to możliwe, ale dobrze by było, żebyście projektując swoje działanie uwzględniali wiele grup społecznych.
  • Będziemy doceniać, jeśli uwzględnicie finał Waszego projektu (w postaci spotkania, uroczystego otwarcia) na który zaprosicie jak najszersze grono odbiorców.

Szczegółowe warunki i kryteria oraz informacje dotyczące podpisywania umów i przekazywania dotacji znajdziecie w regulaminie.

Regulamin konkursu do pobrania