Zobacz na czym polegały pomysły z pierwszej edycji konkursu granowego!"Ściana sztuki"


Uczniowie klasy 2 g przystąpili do programu z pomysłem stworzenia ściany sztuki dla wszystkich pasjonatów street artu, wolności twórczej oraz osób chcących doskonalić swój warsztat na dużych przestrzeniach.
Na tyłach szkoły w ramach projektu chcielibyśmy odnowić ścianę, która stanie się polem eksperymentów z różnymi technikami czy też formami przestrzennymi. Ściana będzie też czasem spełniała funkcję galerii w przestrzeni publicznej lub stanie się  megaszkicownikiem i służyć będzie całej społeczności szkolnej.


"Ratujemy bo umiemy"


Jako uczniowie naszego Gimnazjum zdobyliśmy bardzo potrzebną wiedzę z pierwszej pomocy podczas koła zainteresowań. Wspólnie stwierdziliśmy, iż wiedza o tym jak uratować ludzkie życie jest niezwykle potrzebna, więc pragniemy przekazać ją kolejnym osobom. Wzięliśmy udział w projekcie, aby pokazać rówieśnikom ze szkoły specjalnej, że pomoc innym jest niezwykle prosta i bardzo istotna. Jednak do realizacji naszego projektu potrzebujemy zakupić fantomy do nauki pierwszej pomocy, aby w sposób atrakcyjny móc przekazać swoją wiedzę kolejnym osobom!


"Szkolna biblioteka"


Uczniowie planują przygotować listę książek do biblioteki szkolnej. Lista ma być konsultowana w szkole przez uczniów i przez panią bibliotekarkę. Na liście mają znaleźć się tylko te książki, które podobają się uczniom. Zakup, negocjację rabatów, kontakty z wydawnictwami, konsultowanie listy będą dodatkową lekcją przedsiębiorczości, planowania i partycypacji."Edukacja poprzez muzykę i taniec"


Liderkami i pomysłodawczyniami projektu są dziewczęta z Gimnazjum nr 28, które miały wcześniejsze doświadczenie w tańcu towarzyskim. Udało się zgromadzić zainteresowanych tańcem, zarazem dziewczęta jak i chłopców. Dzięki wsparciu naszego pomysłu przez grant udało nam się zakupić stroje i wynająć profesjonalnego instruktora. Obecnie grupa z 10 ciu osób urosła prawie do 30 osób. Zajęcia cieszą się dużym powodzeniem. Dzieci oprócz tańca, nauki podstawowych kroków, bardzo się zintegrowały. Atmosfera samych zajęć jest niepowtarzalna. Do grupy zaczęło dochodzić coraz więcej chłopców. Obecnie młodzież szykuje się do prowadzenia zajęć dla najmłodszych. Jesteśmy zaproszeni do dwóch przedszkoli na Gocławiu do zabawy z dziećmi.

 

"Rasz klub filmowy"


Grupa młodzieży z Gimnazjum nr 20 interesująca się zagadnieniami kinematografii i realizacją filmów zgłosiła pomysł połączenia kilku wątków w jednym projekcie. „Rasz Klub Filmowy” jest projektem obejmującym takie działania jak warsztaty scenariuszowe, montażowe (oparte o wolontariat fachowców w tych dziedzinach), zakup i wykorzystanie półprofesjonalnego sprzętu do nagrywania oraz elementów klubu dyskusyjnego; projekcje wybranych filmów połączonych z dyskusją i omówieniem technicznej strony filmu. W czasie zajęć "Rasz Klubu Filmowego" nakręcono etiudy filmowe, w tym teledysk do kolędy.

Druga edycja konkursu

"Ściana sztuki"

W swoim projekcie młodzież wpadła na pomysł zagospodarowania strychu szkolnego na galerię prac plastycznych uczniów z całej Warszawy. Galeria o nazwie "Ściana sztuki" gromadzić będzie prace uczniów warszawskich gimnazjów, wyłonione w ramach konkursów organizowanych przez pomysłodawców."Aplikacja o szkole Bimbapaka"

Uczniowie Gimnazjum nr 83 wpadli na pomysł stworzenia aplikacji o szkole, która byłaby skutecznym narzędziem promocyjnym oraz pomogła by nowym uczniom odnaleźć się w środowisku szkolnym. Grupa pomysłodawców wzięła udział w profesjonalnym kursie, w ramach którego samodzielnie zaprojektowali i zaprogramowali aplikację."Zielony Poligon"

To projekt zagospodarowania przestrzeni przy szkole w nawiązaniu do nazwy szkoły (imienia Szarych Szeregów). Uczniowie stworzyli projekt zieleni i siedzisk, wykonanych z wojskowych skrzyń.

"Otwórz się"

Autorami projektu jest grupa uczniów, która zaobserwowała brak uśmiechu i otwartości w społeczeństwie. Swoje obserwacje skonfrontowała z sodą uliczną, której wyniki tylko potwierdziły przypuszczenia. Projekt "Otwórz się" to cykl warsztatów z emisji głosu, komunikacji interpersonalnej, teatralne, wokalne, coachingowe, którego celem jest integracja środowiska młodzieży gimnazjalnej oraz poszerzenie kompetencji społecznych. Twórcy projektu zakładają jego długofalowość.

"Kwiaty Ochoty"

To projekt kółka teatralnego przy Społecznym Gimnazjum nr 20, który ma na celu integrację międzypokoleniową. Uczniowie spotykali się z seniorami z dzielnicy, rejestrując filmowo ich opowieści oraz wykonując serię portretowych fotografii. Efektem projektu był wernisaż w lokalnej klubokawiarni "Życie jest fajne".

"Młodzi i aktywni na 132%"

Jak piszą autorzy projektu: "Celem naszego projektu jest pokazanie, że młodzież jest kreatywna i aktywna. Chcemy również zwrócić uwagę na to, jak ważna jest ochrona danych osobowych i wizerunku. Wśród uczniów szkół podstawowych przeprowadzimy konkurs literacki, a wśród mieszkańców dzielnicy ankietę internetową. Wszystkie działania opiszemy w naszej gazetce"."Kąt"

Projekt zakładał zakup sprzętu filmowego, który pozwoliłby na stworzenie klubu filmowego, którego zadaniem miało by być: tworzenie krótkich etiud filmowych, wspólne kreowanie scenariuszy, nauka montażu. Klub filmowy podejmować będzie tematy reportażowe, komentujące otaczającą rzeczywistość.

"Ławka"

Projekt uczniów Technikum Poligraficznego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, którego celem było stworzenie przestrzeni do uczenia się na zewnątrz budynku. Proces zakładał nie tylko zagospodarowanie przestrzeni ale również powołanie do życia konkursu plastycznego na twórcze potraktowanie ławek.
Trzecia edycja konkursu

"Klub Miłośników Carrum"

Zakup kilkunastu zestawów do gry planszowej Carrum i powołanie do życia lokalnego klubu dla wszystkich chętnych, którzy zechcą poznać tę grę.

"Pracownia artystyczna"

Remont nieczynnego pomieszczenie i zaaranżowania w nim pracowni artystycznej, która pozwoli wszystkim chętnym rozwijać talenty plastyczne i aktorskie.

 


"ZNAM HIRSZFELDA"

To przypomnienie postaci Ludwika Hirszfelda - lekarza i immunologa, do którego największych osiągnięć naukowych należy praca nad grupami krwi. Przypomnienie tej wybitnej postaci nastąpiło poprzez umieszczenie tablicy informacyjnej na budynku szkolnym przy ulicy Hirszfelda oraz zorganizowaniu spotkania z mieszkańcami.

 

Czwarta edycja konkursu

 

"Piękno i Nadzieja"

 

Projekt był kontynuacją zeszłorocznego dziania, które polegało na wykonaniu i montażu tablicy z patronem ulicy. W czwartej edycji programu młodzież zagospodarowała teren przed wejściem do budynku szkolnego, zakupiła kwiaty, trawę, krzewy, domki dla owadów.

 

 

"Warszawa w obiektywie"

 

Pomysł na projekt wziął się przede wszystkim z zainteresowań młodzieży gimnazjalnej - inicjatorów tego przedsięwzięcia. Uczniowie interesują się nowymi technologiami i mediami (duża grupa uczniów realizowała wcześniej projekt GimApka 83), próbują kręcić swoje filmy. Są także mieszkańcami Warszawy, a okazuję się, że prawie wcale nie znają swojego miasta. Dlatego zrodził się pomysł na przygotowanie i nagranie filmu w formie reportażu, właśnie o Warszawie poprzez który uczniowie chcą lepiej poznać swoje miasto, mieszkańców, a także przybliżyć jej piękno innym.Projekt przebiegał w następujących etapach:
opracowanie założeń projektu; wyszukiwanie miejsc i ciekawych osób do filmu; warsztaty teoretyczne i analiza oglądanych wybranych form reporterskich/dokumentalnych; układanie pytań do filmu o Warszawie zadawanych naszym bohaterom; warsztaty praktyczne - ćwiczenia z kamerą i mikrofonem; nagrywanie materiału; analiza i spisywanie nagranego materiału; dogrywanie brakujących ujęć (przebitek) i ciąg dalszy wywiadów; analiza materiału i przygotowanie do montażu; montaż materiału.

 


"Śpiewaj z babcią, śpiewaj z dziadkiem"

 

Projekt polegał na zorganizowaniu koncertu piosenek w kawiarni "Karma" na Placu Zbawiciela w Warszawie. Uczestnicy projektu: młodzież, pokolenie rodziców i dziadków wybierało swoje ulubione utwory, których wspólnie nauczyli się śpiewać pod okiem profesjonalnych instruktorów. Wybrane piosenki zostały nagrane na płycie, która została rozdana mieszkańcom dzielnicy na corocznej uroczystości świątecznej. Projekt przebiegał w następujących etapach:
spotkanie z Panią Burmistrz dzielnicy Ochota; nawiązanie współpracy z innymi szkołami w dzielnicy; rekrutacja seniorów do projektu; zakup rejestratora dźwięku; warsztaty muzyczne i nagranie próbne; koncert dla mieszkańców dzielnicy; nagranie materiału dźwiękowego w studio nagrań; wydanie została płyty z nagranymi ulubionymi piosenkami naszych babć i dziadków. 

"Gazetka szkolna/kącik czytelniczy"

 

Projekt polegał na stworzeniu kącika w szkole, gdzie będzie można swobodnie usiąść i poczytać autorską gazetkę szkolną. Dzięki temu uczniowie zdobyli dostęp do miejsca, w którym miło i twórczo spędzą wolny czas. Kącik czytelniczy jest także dostępny dla osób odwiedzających naszą placówkę, co umożliwia bliższe poznanie szkoły z perspektywy zainteresowań i wizji uczniów. Gazetka stała się medium, umożliwiającym młodzieży wyrażenie siebie poprzez pisanie tekstów, umieszczanie prac artystycznych, czy prezentowanie pasji i zainteresowań w nieszablonowy sposób.

 

"Przystosowanie auli bufetowej w ZSLiT nr 1 do potrzeb uczniów"

 

Projekt polega na stworzeniu miejsca, w którym nasza społeczność szkolna mogłaby spędzać wolny czas podczas przerw miedzy lekcjami.

 

"Gotujmy razem"

 

Diagnoza problemu była bolesna, uczniowie tak napisali w swoim projekcie: "mamy w szkole lekcje gotowania ale nie możemy robić tego samodzielnie tylko obserwujemy pracę nauczyciela. Dlatego nie zdobywamy potrzebnego doświadczenia." Projekt polegał na zakupie sprzętu do gotowania i stworzenia klubu zainteresowań, który integruje społeczność szkolną przez gotowanie. Projekt przebiegał w następujących etapach: ustalenie listy zakupów; kalkulacja wydatków; dokonanie zakupów; przygotowanie urządzeń do eksploatacji; lekcje wspólnego gotowania.

 

"Fotografia w muzyce - sesja zdjęciowa zespołu Mith"

 

Projekt dał możliwość wypożyczenia profesjonalnego studia fotograficzno-filmowego, gdzie odbyła się sesja zdjęciowa zespołu z profesjonalnym fotografem, przeprowadzona w formie warsztatów.

 

 

"Kolor w klasie ma znaczenie"

 

Kolor kształtuje przestrzeń. Wpływa na nasze samopoczucie, inspiruje do działania, sprawia, że czujemy się w danym miejscu dobrze. Uczestnicy projektu zainicjowali akcję KOLOR w KLASIE i uświadomili odbiorcom jego moc, energię i działanie. Uczniowie zbudowali wokół siebie przestrzeń do wspólnego bycia i dbania o nią. Mieli potrzebę jej personalizacji i dostosowania do indywidualnych potrzeb. Projekt wynikał z ich chęci do wspólnego tworzenia i eksperymentowania, pokazania, że warto kreować rzeczywistość i mówić o tym. Projekt przebiegał w następujących etapach: diagnoza potrzeby, określenie przestrzeni, którą będziemy się zajmować; dyskusja i głosowanie; opracowanie w grupach wizualizacji i prezentacja swoich projektów; dyskusja i głosowanie; realizacja - przemalowanie ściany, tapetowanie, stworzenie nowej magnetycznej tablicy ogłoszeniowej; wpis na stronę internetową szkoły, wernisaż w klasie.

 

 

"Towarzyska Stołówka BDNR"

 

Projekt polega na rewitalizacji przestrzeni stołówki. Uczniowie przystępując do konkursu planowali stworzenie ściany z pracami licealnych artystów. Inicjatywa zakładała również przemalowanie ściany, odnowienie parapetów i przeprowadzenie ogólnego sprzątania. Po remoncie stołówka stała się przestrzenią otwartą. Młodzież planuje zaprosić do jej użytkowania lokalne grupy mieszkaniowe, użytkowników Poradni Psychologicznej, przyjaciół szkoły - każdego kto będzie chciał z niej skorzystać w czasie wolnym od zajęć. Dodatkowe koszty realizacji pokryje szkoła. Prezentacja odbędzie się na studniówce gdzie postaramy się zaprosić wszystkie osoby zainteresowane użytkowaniem tej przestrzeni.